Офіційна інформація

Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету є одним із провідних та перспективних ЗВО у західному регіоні.

Історія становлення Інституту бере свій початок у 1966 році.

2021 рік – знаковий для Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ: виповнилося 55 років від дня заснування закладу вищої освіти. Це своєрідний підсумок основного шляху розвитку Інституту, в якому органічно поєднуються класичні освітні традиції, узагальнення багаторічних набутків із надсучасними новітніми технологіями і генерацією нових креативних ідей.

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ

В Інституті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

за ступенями вищої освіти:

 • бакалавр

 • магістр

за освітніми програмами:

 • Економіка та безпека інформації

 • Міжнародна логістика та управління ланцюгами постачання

 • Облік і оподаткування

 • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 • Фінансовий моніторинг та податковий менеджмент

 • Управління бізнесом

 • Готельний і ресторанний менеджмент

 • Менеджмент маркетингової діяльності

 • Маркетинг

 • Ресторанні технології та фуд-дизайн

 • Харчові технології

 • Ресторанні технології та бізнес

 • Готельно-ресторанна справа


ЧТЕІ ДТЕУ має сучасну матеріально-технічну базу. Навчання проводиться у 3-ох корпусах, які розташовані в центральній частині міста. Іногородні студенти мають можливість проживати у гуртожитку.

Також в Інституті функціонують:

 • бібліотека;

 • читальні зали;

 • комп’ютерні лабораторії;

 • кабінет самопідготовки;

 • мультимедійні кабінети;

 • лінгафонні кабінети;

 • 8 лабораторій (харчових технологій, стандартизації, сертифікації, метрології та управління якістю; проектування і автоматизації сервісно-виробничих процесів; технології виробництва продукції ресторанного господарства та устаткування; організації ресторанного обслуговування; організації готельного обслуговування; технології напоїв і барної справи; маркетингових ідей; товарознавства);

 • 8 спеціалізованих кабінетів (хімії; туризмознавства; маркетингу та реклами; податкової політики; фінансів, банківської справи та страхування; бухгалтерського обліку; контролю та аудиту; аналітичних дисциплін);

 • База відпочинку «Кормань».


На базі інституту активно діють гуртки та клуби за інтересами: туристичний клуб «Плай», наукові гуртки («Маркетолог», «Пошук», «Фінансист», «Радник бухгалтера», «Профі») та професійні школи (Школа бармена, Школа кулінарної майстерності та сервісу, Школа кондитера, Школа здорового способу життя).

Викладачі та студенти ЧТЕІ ДТЕУ мають можливість брати участь у програмах академічної мобільності Еразмус+, програмах закордонних стажувань, конференціях, круглих столах та ін. Участь у цих заходах дозволяє підвищити рівень викладання, отримати досвід навчання в іноземних закладах вищої освіти, порівняти різні аспекти освітнього процесу за кордоном та в Україні шляхом прямої участі в ньому, удосконалити власні вміння та навики, навчитися краще адаптуватися до нового середовища та налагодити нові ділові контакти.

Інститут співпрацює на договірних засадах з іноземними ЗВО з Італії, Португалії, Туреччини, Греції, Австрії, Болгарії, Грузії, Латвії, Північного Кіпру, Польщі, Румунії, Молдови, Сербії, Словаччини, Чехії та ін.

Прийом до інституту на всі освітньо-кваліфікаційні рівні на денну, заочну, денну та заочну зі скороченим терміном навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


Вимоги до рівня освіти вступників:

- на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавра» приймаються особи з повною загальною середньою освітою;

- на навчання зі скороченим терміном для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавра» або на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю або за іншою спеціальністю.

- на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «магістра» приймаються особи, які здобули ступінь вищої освіти бакалавр/спеціаліст/магістр за спорідненою спеціальністю або за іншою спеціальністю