ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

В Чернівецькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ відкрита можливість здобуття другої вищої освіти для студентів, які вже отримали вищу освіту за будь-яким фахом.

  • для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули ОС «бакалавра», СВО «магістра» або ОКР «спеціаліста». Вони можуть бути зарахованими на перший або старші курси відповідно до Правил прийому;

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ - 19 ЛИПНЯ - 23 СЕРПНЯ


  • для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які вже здобули ступінь бакалавра, магістра, (ОКР спеціаліста) з іншої спеціальності. Вступ таких осіб здійснюється відповідно до загальних правил вступу до магістратури:

а) вступники, які здобули ОС «бакалавра» вступають на основі ЄВІ, ЄФВВ;

б) вступники, які здобули СВО «магістра» чи ОКР «спеціаліста» можуть за їх вибором або подати результат складеного ЄВІ, ЄФВВ, або вступити за мотиваційним листом.

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ - 16 СЕРПНЯ- 23 СЕРПНЯ


Увага! Вступ на спеціальність 181 «Ресторанні технології та бізнес» здійснюється лише на основі мотиваційного листа.

Вступник подає особисто заяву в паперовій формі до приймальної комісії Інституту.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

1. копії документів, що посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний код, витяг/довідка про місце проживання);

2. оригінал і копії документів державного зразка про освіту (на основі яких здійснюється вступ);

3. копії військово-облікових документів (для військовозобов’язаних);

4. копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах);

5. шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4;

6. паперова папка-швидкозшивач;

7. конверти 2 шт.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

  • документів, що посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний код, витяг/довідка про місце проживання);

  • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

  • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.